Kategori
Siraman Rohani

Rasulullah Pada Tiap Malam Di Bulan Ramadhan Dijumpai Malaikat Jibril Untuk Belajar Al-quran

 

Oleh : Dhedi Rochaedi Razak

Busur News Com , Jakarta- Adalah Rasulullah pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan dijumpai oleh malaikat Jibril mengajarkan ayat-ayat Alquran kepadanya,”.

Sesungguhnya Rasulullah ketika ditemui oleh Jibril maka ia mengerjakan kebaikan lebih cepat dari angin yang berhembus.
(HR Bukhori Muslim).

Apabila Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi memusatkan perhatiannya untuk mendengar apa yang diturunkan itu dan apabila Jibril telah mengucapkan wahyu yang diturunkan dari Allah.

Nabi membacanya sebagaimana Jibril membacanya.
(HR. Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas).
Allah SWT menurunkan (permulaan) Alquran pada bulan Ramadhan dan ini merupakan kenikmatan besar dari Allah SWT untuk hambaNya.
Sehingga Allah menyukainya mereka yang bacaan Alqurannya menderas saat bulan Ramadhan.

Allah juga menurunkan ketenangan dan rahmat bagi mereka.
Malaikat-malaikat mengelilingi mereka.
Selanjutnya Allah menyebut mereka bersama dengan orang-orang yang berada di sisiNya.
Nabi Muhammad SAW bersabda
“*Tidak berkumpul segolongan orang pada suatu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mentadaruskannya di antara mereka melainkan turunlah ketenangan kepada merea dan ditutuplah mereka oleh rahmat dan dikelilingilah mereka oleh malaikat dan Allah menyebut mereka bersama dengan orang-orang yang berada di sisiNya*,”.

(Rn)