Kategori
Siraman Rohani

Dosa Yang Paling Besar Adalah Syirik Kepada Allah

Oleh : Dhedi Rochaedi Razak

Busur News Com,Jakarta- – Di dalam kitabnya

al-Kabair, Adz-Dzahabi
menempatkan dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah.

Dalam Alquran, Allah SWT menyatakan, tidak akan mengampuni jika Dia disetarakan dengan makhluk ciptaannya.

”Sesungguhnya, Allah tidak mengampuni jika Dia disekutukan dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.”
(Annisaa’ [4]: 48, 116).

Dan, mereka akan kekal di neraka
(QS Almaidah [5]: 72).
Adz-Dzahabi membagi jenis syirik ini pada dua hal, yakni
syirku al-akbar (syirik besar) dan
syirku al-ashghar (syirik kecil).

yang termasuk syirik besar adalah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, termasuk dengan menyamakannya dengan makhluk ciptaan-Nya.
Tempat orang yang melakukan perbuatan ini adalah neraka.

Sedangkan, yang termasuk dalam kategori syirik kecil, adalah riya, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Alquran.
”Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhan-nya, hendaknya ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan-nya.”
(QS Alkahfi [18]: 110).

Dalam hadis Nabi SAW, juga disebutkan,
”Menjauhlah kalian dari syirik kecil, yakni riya.”.

*berbuat sesuatu dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain termasuk perbuatan syirik*.

 

(Rn)